Direct reserveren

Gegevens aanvraag feest

Datum feest

Tijdstip feest
tot

Aantal personen >16 jaar

Aantal personen <16 jaar

Globale beschrijving soort feest

Voorkeur voor feestruimte

Diner, BBQ of andere invulling eten:

Bijzondere wensen

Persoonlijke gegevens voor reservering:

Uw naam (verplicht)

Organisatie / Bedrijf (indien van toepassing)

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

website

Overnachting p.p.p.n. periodes buiten
schoolvakanties
 Schoolvakanties + feestdagen
Minimumtarief huur strokasteel € 119,00
kinderen t/m 12 jaar€ 25,0050% kindervakantiekorting
vanaf 13 tot 18 jaar€ 30,0050% kindervakantiekorting
18 jaar en ouder€ 59,50€ 69,50